Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/p/a/u24139/public_html/t3lib/class.t3lib_page.php on line 499

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/p/a/u24139/public_html/t3lib/class.t3lib_page.php on line 501

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/p/a/u24139/public_html/t3lib/class.t3lib_page.php on line 504
Palisol: Palisol

Solárny systém je inštalovaný vo forme "markízy" v zariadení opatrovateľskej starostlivosti - Hospic Sv. Františka z Assisi v Palárikove.

Hospic sv. Františka z Assisi bol projektovaný pre 25 ťažko postihnutých klientov vyžadujúcich 24 hodinovú nepretržitú starostlivosť. Zariadenia tohto typu majú mimoriadne vysokú spotrebu teplej vody, aby mohli splniť hygienické požiadavky jednak pacientov, ale aj zdravotníckeho prostredia ak o takého.

Inštalácia solárnych kolektorov vo forme "markízy" bola zvolená kvôli nedostatku vhodného priestoru na streche budovy, ale najmä kvôli skutočnosti, že klienti zariadenia obývajúci izby priamo vystavené slnečnému žiareniu v lete trpeli nadmerným teplom. Markízy vhodne izby vlete tiena, kým v zime - kedy je slnko nízko nad obzorom - prepúšťajú do izieb slnka dostatok.

Projektovaná ročná úspora energie spotrebovanej na ohrev vody solárnym systémom v tomto zariadení je na úrovni 50%.

On-line monitorovanie solárneho systému

Inštalovaný monitorovací systém má za úlohu vyhodnotiť účinnosť solárneho systému a poskytnúť závažné argumenty pre inštalácie solárnych systémov v podobných ďalších zariadeniach.

Monitorovací systém vyhodnocuje:

  • insoláciu: intenzitu slnečného žiarenia,
  • teploty: na kolektore, v solárnom zásobníku a dohrievacom zásobníku vody,
  • čerpadlá: otáčky a prevádzku solárneho, ako aj sekundárneho čerpadla,
  • energiu: dodanú solárnym systémom do ohrevu vody.
Obr. Aktuálny stav systému
(P - okamžitý výkon, Q24/30d - výkon za posledných 24 hod/mesiac) ...viac